Krovni i fasadni sendvič paneli, sa ispunom od poliuretana (PUR), poliisocijanurata (PIR) ili negorljive lamelirane kamene vune (MW), takođe u ponudi se nalaze i visokoprofilisani trapezni limovi.

ISOAC5

Klasični krovni PUR/PIR panel, koristi se za pokrivanje krovova sa nagibom 5° ili većim

ISOPERa

Arhitekturni fasadni PUR/PIR panel, sa skrivenim pričvršćenjem, isključivo za vertikalnu montažu

ISOPERn

Klasični fasadni PUR/PIR panel, sa vidljivim pričvršćenjem, za vertikalnu i horizontalnu montažu

ISOAGRO5

Agro krovni PUR/PIR panel, koristi se za pokrivanje krovova farmi sa nagibom 5° ili većim

ISOAC5 MW

Klasični krovni MW panel sa ispunom od kamene vune, koristi se za pokrivanje krovova sa nagibom 5° ili većim

ISOPERa MW

Arhitekturni fasadni MW panel sa ispunom od kamene vune, koristi se isključivo za vertikalnu montažu, skriveno pričvršćenje

ISOPERn MW

Klasični fasadni MW panel sa ispunom od kamene vune, za vertikalnu i horizontalnu montažu, vidljivo pričvršćenje

TRS 153-840

Visokoprofilisani trapezni lim sa visinom profila 153mm, koristi se kao nosač termoizolacionih ploča kod montaže ravnih krovova sa nagibom do 5°, na koje se aplicira krovna hidroizolaciona membrana.

TRS 85-1120

Visokoprofilisani trapezni lim sa visinom profila 85mm, koristi se kao nosač termoizolacionih ploča kod montaže ravnih krovova sa nagibom do 5°, na koje se aplicira krovna hidroizolaciona membrana ili kao klasični krovni trapezni limeni pokrovač za velike raspone krovnih nosača.