SENDVIČ PANELI

Krovni i fasadni termoizolacioni sendvič paneli


ISOAC5

Klasični krovni PUR/PIR panel, koristi se za pokrivanje krovova sa nagibom 5° ili većim


ISOPERa

Arhitekturni fasadni PUR/PIR panel, sa skrivenim pričvršćenjem, isključivo za vertikalnu montažu


ISOPERn

Klasični fasadni PUR/PIR panel, sa vidljivim pričvršćenjem, za vertikalnu i horizontalnu montažu


ISOAGRO5

Agro krovni PUR/PIR panel, koristi se za pokrivanje krovova farmi sa nagibom 5° ili većim


ISOAC5 MW

Klasični krovni MW panel sa ispunom od kamene vune, koristi se za pokrivanje krovova sa nagibom 5° ili većim


ISOPERa MW

Arhitekturni fasadni MW panel sa ispunom od kamene vune, koristi se isključivo za vertikalnu montažu, skriveno pričvršćenje


ISOPERn MW

Klasični fasadni MW panel sa ispunom od kamene vune, za vertikalnu i horizontalnu montažu, vidljivo pričvršćenje


TRS-153-840

Visokoprofilisani trapezni lim sa visinom profila 153mm, koristi se kao nosač termoizolacionih ploča kod montaže ravnih krovova, na koje se aplicira hidroizolaciona membrana.


TRS-85-1120

Visokoprofilisani trapezni lim sa visinom profila 85mm, koristi se kao nosač termoizolacionih ploča kod montaže ravnih krovova, na koje se aplicira hidroizolaciona membrana ili kao samostalni krovni trapezni lim za krovove sa velikim rasponom krovnih sekundarnih nosača.